Samen bouwen aan een montessoriplein met een focus op kunst en cultuur

Terug
9 maart 2019
10:00-12:30 uur

De openbare basisscholen Annie MG Schmidt en ’t Heem, bouwen samen aan een montessoriplein waarbij de focus ligt op kunst en cultuur.

Bij montessorionderwijs wordt uitgegaan van het kind dat zelf wil leren. De school zorgt ervoor dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt, zodat het zijn eigen weg kan kiezen. Elk kind is uniek. De montessorileerkracht is daarom een specialist op het gebied van observeren om te ontdekken wat het kind nodig heeft.

Montessorimateriaal en kunst& cultuur

Tijdens een rondleiding laten wij u graag zien hoe dit er in de praktijk uitziet. U ervaart zelf hoe de omgeving voor de kinderen is ingericht en hoe het specifieke lesmateriaal er uitziet. Binnen het montessorionderwijs spelen zintuigen bijvoorbeeld een grote rol. Jonge kinderen kunnen door te voelen, leren wat de begrippen groot-klein, breed-smal, hoog-laag etc. zijn.

We bieden leerlingen veel ruimte. In letterlijke zin door de voorbereide omgeving. En in figuurlijke zin, door hen zelf te laten kiezen met wat (materiaal), wie (medeleerling), wanneer en hoe (creatief) ze een doel willen behalen. Bij creatief hoort volgens ons ook een rijk kunst en cultuuraanbod. Zo mogen leerlingen bijvoorbeeld ook hun leerdoel behalen door een rap te maken, een verhaal te schrijven of een kunstwerk te maken.

Groepen

Binnen onze school zult u zien dat leerlingen werken in heterogene groepen, dus met verschillende leeftijden. Zo onderscheiden we onderbouw (groep 1-2), middenbouw (groep 3,4,5) en bovenbouw (groep 6,7,8) groepen. Binnen een groep zitten de kinderen door elkaar. Ze kunnen daardoor goed van elkaar leren en het biedt gelegenheid om elkaar te helpen (een ouder kind helpt een jonger kind). Ieder kind is gedurende de schoolloopbaan dan ook meerdere keren de jongste en de oudste van de groep.

Leerkrachten en doelen

De leerkracht begeleidt, observeert en geeft lesjes. De leerkracht zit (letterlijk) tussen de kinderen en geeft de montessorilesjes. Hij/zij doet het voor, vervolgens samen met het kind en daarna oefent het kind zelfstandig het geleerde in meerdere situaties. We werken daarbij met kinddoelen op maat. Die worden per periode voor elk leerjaar vastgesteld. Het geeft leerkrachten en ouders op elk moment een goed inzicht in de ontwikkeling van het kind. Uiteindelijk leiden deze doelen naar een goede doorstroming, op passend niveau, in het voorgezet onderwijs. We laten het u graag zien.

Maak een afspraak en kom gezellig kijken met uw kind(-eren).

U bent van harte welkom!