Obs Annie M.G. Schmidt

We zijn een school met een veilige en vertrouwde sfeer en met aandacht voor elk kind en zijn talenten. Onze school is samen met montessorischool ‘t Heem gehuisvest in een modern gebouw in een groene omgeving. De kinderen hebben optimale speelmogelijkheden in en rondom de school. We bieden een breed en rijk lesprogramma dat zich zowel in als buiten de school afspeelt. Zo bezoeken we voorstellingen, organiseren we excursies en doen we mee aan sportactiviteiten. In onze school vindt u ook:

  • actieve ouders in ouder- en medezeggenschapsraad
  • uitstekende overblijfmogelijkheden
  • samenwerking met het Kindercentrum.nl: voor- en naschoolse opvang en een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Wilt u meer weten? Maak een afspraak of kom kijken, de deur staat open.