Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt

Openbare basisschool Annie M.G. Schmidt is een kunstmagneetschool in Hengelo Noord. We zijn een kleinschalige school, met een veilige en vertrouwde sfeer, een school met aandacht voor elk kind en zijn talenten.

Onze school is gehuisvest in een modern gebouw in een groene omgeving. De kinderen hebben optimale speelmogelijkheden in en rondom de school. We bieden een breed en rijk lesprogramma dat zich zowel in als buiten de school afspeelt. Zo bezoeken we voorstellingen, organiseren we excursies en doen we mee aan sportactiviteiten. In onze school vindt u ook:

  • actieve ouders in ouder- en medezeggenschapsraad
  • uitstekende overblijfmogelijkheden
  • samenwerking met het Kindercentrum.nl: voor- en naschoolse opvang en een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Wilt u meer weten? Maak een afspraak of kom kijken, de deur staat open.