Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit van de school. Zij vertegenwoordigt daarin het belang van de ouders en de kinderen. De MR bestaat uit een aantal gekozen ouders en leerkrachten. Zij praten samen met de directie over allerlei belangrijke onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Zo beslist de MR bijvoorbeeld mee over het schoolplan en de schoolgids en geven ze advies over zaken als de formatie en het vakantierooster. De oudergeleding van de MR stelt ook zelf onderwerpen aan de orde.

Even voorstellen

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:

Rosanne Boers (leerkracht)

Miranda Hoogeveen (leerkracht)

Annemiek Eppink (ouder)

Bianca Greve (ouder)

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder ons weet te vinden. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we ze graag. Indien nodig kunnen wij het verder in school of met het bestuur bespreken. U kunt ons op school aanspreken of een email sturen naar mr.obsanniemgschmidt@primatohengelo.nl.