Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen. U vindt hierin informatie over het onderwijs op onze school en de praktische zaken die daarbij voor u van belang zijn.

Schoolgids obs Annie MG Schmidt