Visie

In de herfstvakantie is montessori basisschool ‘t Heem naar onze locatie verhuisd.  De Annie M.G. Schmidt en ‘t Heem bouwen daar nu samen aan een montessorischool waar veel ruimte is voor kunst en cultuur. Ieder kind kan zijn eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

Montessori

De visie van Maria Montessori kan kort worden samengevat als: “Help mij het zelf te doen”. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar manier. Montessori-onderwijs sluit aan op deze ontwikkelingsbehoefte. In een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving worden kinderen uitgedaagd om (samen) te leren. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, leren ze omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, gevoelens uiten en een zelfstandige werkhouding te ontwikkelen.

Kunst en cultuur

Kunst helpt kinderen op verschillende manieren om beter te leren. Zo heeft het opvoeren van een toneelstuk, muziek maken, naar een voorstelling gaan, kijken naar kunst, een tekening of schilderij maken en samen zingen een groot effect op de ontwikkeling van de hersenen. Door de verrijkte omgeving die de kinderen aangeboden krijgen, worden er in de hersenen meer verbindingen aangelegd. Hoe meer verbindingen, hoe beter de kinderen in staat zijn om te leren (spreken, taal, rekenen). Maar ook hoe creatiever, flexibeler en sociaal invoelender ze worden.