Visie

Onze school stelt kinderen in staat hun talenten te ontdekken, zodat ze voldane individuen en actieve, betrokken burgers kunnen worden. Ieder kind is uniek en heeft andere talenten en interesses. Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Het contact tussen leerkracht en leerling is daarbij het belangrijkste. Dat wat belangrijk is voor uw kind, is de basis voor ons onderwijs.

Om tegemoet te komen aan al deze punten en ervoor te zorgen dat ieder kind zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen streven we in ons onderwijs naar:

  • Een breed en rijk lesprogramma (taal, rekenen, kunst, natuurwetenschap, menswetenschapen en lichamelijke opvoeding)
  • Persoonlijk onderwijs: aandacht voor verschillende leerstijlen en leerniveaus
  • Dynamisch onderwijs: samenwerking en interactie tussen onze leerlingen, docenten met verschillende expertises, (culturele) instellingen en de beroepspraktijk

Uw zoon of dochter groeit op in een snel veranderende 21e eeuw. Zo is het bijna niet te voorspellen wat voor werk leerlingen van nu over tien of vijftien jaar doen. Dit vraagt om hele andere vaardigheden dan toen u zelf op school zat, namelijk creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, kritisch denken en ict-geletterdheid. ‘Creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe ideeën’ wordt daarbij als één van de belangrijkste eigenschappen gezien. De rode draad in ons lesprogramma is dan ook creativiteit:

  • Het proces om zowel originele als waardevolle ideeën te ontwikkelen
  • Een proces dat in elk vak mogelijk is: taal, wiskunde, wetenschap, technologie, kunst, etc.
  • Origineel denken en kritisch beoordelen of je werk de juiste vorm aanneemt
  • Verfijnen, testen en focussen van wat je doet
  • De honger naar ontdekking en een passie voor het werk zelf

Als leerlingen gemotiveerd zijn om te leren, ontwikkelen ze vanzelf de vaardigheden die ze nodig hebben om het werk goed te kunnen doen. Hoe groter hun creatieve ontwikkeling, hoe beter ze de vaardigheden beheersen, hoe beter ze hun werk kunnen uitvoeren. Zo kunnen ze na acht jaar obs Annie M.G. Schmidt vol zelfvertrouwen de volgende stap maken in hun schoolloopbaan.